Ihmisellä vai ilman, videoteoksia

Annette Arlander:
Ihmisellä vai ilman, videoteoksia

Kasematti 4 Harakan saari.

Näyttely avoinna 4.8. – 29.8. 2010, ti – pe 12 – 17, la – su 12 – 16, ma suljettu.

Nyt esillä olevat videoteokset on kuvattu eri puolilla maailmaa, muilla kuin Harakan rannoilla. Ne ovat nyt esillä ensimmäistä kertaa, sillä ne eivät aikoinaan mahtuneet tai ehtineet muiden Sian vuoden töiden kanssa näyttelyyn Harakan lennättimessä kesällä 2008 tai Rotan vuoden töitä esittelevään näyttelyyn galleria Katariinassa syksyllä 2009. Härän vuoden töitä tulee puolestaan esille Muu galleriaan syyskuussa 2010.

Teokset
Projisointiparina toistuvat seuraavat työt mainitussa järjestyksessä:
Atlantin rannalla 1-2 / On the Atlantic Shore 1-2 (2009) 23 min 17 sek.
Välimeren rannalla 1-2 / On the Mediterranean Shore 1-2 (2009) 10 min.
Välimeren rannalla 3-4 / On the Mediterranean Shore 3-4 (2009) 10 min.
Istun mustalla kivellä 1-2 / Sitting on Black Rock 1-2 (2008) 8 min 24 sek.
Istun kalliolla 1-2 / Sitting on a Cliff 1-2 (2008) 2 min. 40 sek.
TV-monitoreissa
Sal 1-2 (2010) 26 min.

Kiitokset: Harakka ry, Helsingin kulttuurikeskus, Stina Krookin säätiö.

With or without a human, video works

Annette Arlander:
With or without a human, video works

Ammunition cellar 4, Harakka Island.

The exhibition is open 4th to 29th of August, Tue – Fri noon to 5 PM, Sat – Sun noon to 4 PM, Mon closed.

The video works presented now are all performed in various places around the world, on shores other than the ones on Harakka island. They are exhibited for the first time here, since they did not fit in with or be ready in time for the exhibition with other works created during the year of the pig in the Telegraph on Harakka in summer 2008 or the exhibition with works created during the year of the rat in Katarina gallery in autumn 2009. The video works performed during the year of the ox will be exhibited in Muu gallery in September 2010.

Works
The projections show following works, in this order:
On the Atlantic Shore 1-2 (2009) 23 min 17 sec.
On the Mediterranean Shore 1-2 (2009) 10 min.
On the Mediterranean Shore 3-4 (2009) 10 min.
Sitting on Black Rock 1-2 (2008) 8 min 24 sec.
Sitting on a Cliff 1-2 (2008) 2 min. 40 sec.
TV-monitors
Sal 1-2 (2010) 26 min. / 14 min.

Thank you: Harakka ry, Helsinki cultural centre, Stina Krook Foundation.

Med eller utan en människa, videoarbeten

Annette Arlander:
Med eller utan en människa, videoarbeten

Kasematt 4, Stora Räntan.

Utställningen är öppen 4.8. – 29.8 2010, ti – fre 12 – 17, lö – sö 12 – 16, må stängt.
Dessa arbeten har inspelats på olika håll i världen, vid andra stränder än Stora Räntan. De utställs alla nu för första gången, emedan de inte rymdes eller hann med på utställningen i Telegrafen på Stora Räntan sommaren 2008 tillsamman med övriga arbeten från 2008 , eller tillsammans med övriga arbeten från Råttans år på galleri Katarina hösten 2009. Arbeten som inspelats under Oxens år 2009 kommer att visas på Muu galleriet i september 2010.

Arbeten
Som projiceringar visas följande arbeten i nämnd ordning:
Vid Atlanten 1-2 / On the Atlantic Shore 1-2 (2009) 23 min 17 sek.
Vid Medelhavet 1-2 / On the Mediterranean Shore 1-2 (2009) 10 min.
Vid Medelhavet 3-4 / On the Mediterranean Shore 3-4 (2009) 10 min.
Sitter på svart sten 1-2 / Sitting on Black Rock 1-2 (2008) 8 min 24 sek.
Sitter på klippan 1-2 / Sitting on a Cliff 1-2 (2008) 2 min. 40 sek.
TV-monitorerna
Sal 1-2 (2010) 26 min.

Tack: Harakka ry, Helsingfors kulturcentral, Stina Krooks Stiftelse.